GIÁNG SINH LÀ GÌ?
Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH

Kinh Thánh, sách Giăng 3:16 có chép:

Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.

Mô tả thông tin có giá trị về sản phẩm dịch vụ, giúp người xem dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn trong kết quả tìm kiếm.
Mô tả điểm nổi bật, lời giới thiệu hấp dẫn về sản phẩm/dịch vụ. Hoặc mô tả điểm đặc biệt của từng thành phần cấu thành sản phẩm
Thiết kế hiện đại
Quản trị thân thiện
Mô tả điểm nổi bật, lời giới thiệu hấp dẫn về sản phẩm/dịch vụ. Hoặc mô tả điểm đặc biệt của từng thành phần cấu thành sản phẩm
Tiêu chuẩn Quốc tế
Mô tả điểm nổi bật, lời giới thiệu hấp dẫn về sản phẩm/dịch vụ. Hoặc mô tả điểm đặc biệt của từng thành phần cấu thành sản phẩm

RicardoTaylor

CHƯƠNG TRÌNH
CHI TIẾT
Quà tặng Giáng Sinh
Everyone receives a Christmas gift!
Chia sẻ ý nghĩa Giáng Sinh
The meaning of Christmas
Thánh Nhạc Giáng Sinh
Christmas Carols
Tiệc Giáng Sinh
Christmas Party
Pizza
Đồ Uống

Trò Chơi Giáng Sinh
It's Game Time!

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Cùng hát những bài
Thánh Ca Giáng Sinh hay nhất
Các trò chơi mà bạn
chưa từng chơi!

There's no Christmas
without Christ
Đã đi chơi
chắc chắn có quà!
ĐĂNG KÝ
THAM GIA

TỔ CHỨC BỞI

Hội Thánh Tin Lành Mùa Gặt là Hội Thánh
thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), một tổ chức tôn giáo được Chính phủ Việt Nam công nhận.
Các tiết mục thờ phượng được dẫn dắt bởi:

HỘI THÁNH TIN LÀNH MÙA GẶT

www.muagat.net